REFERENCA PROJEKTA – SOLARNI KROVNI NOSAČ

pj11

Projekt u Japanu
● Instalirana snaga: 3,8 MWp
● Kategorija proizvoda: Metalni krovni nosač
● Vrijeme izgradnje: 2017

pj12

Projekt u Vijetnamu
● Instalirani kapacitet: 7,5MWp
● Kategorija proizvoda: Metalni krovni nosač
● Vrijeme izgradnje: 2020


Vrijeme objave: 7. prosinca 2021